مقاله


کد مقاله : 13941113101350978

عنوان مقاله : مروري بر چارچوبهاي معماري اطلاعات در سازمان

نشریه شماره : 2 فصل زمستان 1385

مشاهده شده : 492

فایل های مقاله : 79 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد ابویی اردکانی abouei@irandoc.ac.ir استادیار دکترا
2 محمدعلی بهجتی اردکانی ardakani@irandoc.ac.ir دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

: با توجه به پيشرفت سريع فناوري اطلاعات، يکي از نياز‌هاي اساسي سازمانهاي امروزي به‌کارگيري گسترده اين فناوري در فعاليتهاي مختلف سازماني با لحاظ‌كردن انعطاف كافي براي انطباق با تغييرات در فناوري است، اما به‌کارگيري فناوري اطلاعات بدون در اختيار داشتن يک چارچوب منسجم و هماهنگ‌كننده موفقيت‌آميز نخواهد بود. چارچوبهاي معماري چراغ راهنمايي هستند که ورود فناوري اطلاعات به سازمان را تسهيل مي‌کنند و توجه به آنها امري ضروري است. در اين مقاله تلاش شده است تا ضمن بيان مزاياي به‌کارگيري معماري اطلاعات در سازمانها، پنج نوع عمده از چارچوبهاي معماري اطلاعات مورد بررسي قرار گيرند و در پايان هر بررسي نکات قابل توجه مربوط به هر چارچوب بررسي شود.