مقاله


کد مقاله : 1394111310313973

عنوان مقاله : سيستمهاي مديريت جريان داده‌ها: مسائل و راهکارها

نشریه شماره : 3 فصل بهار 1386

مشاهده شده : 558

فایل های مقاله : 79 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حسن ابوالحسنی abolhasani@irandoc.ac.ir استاد دکترا
2 مرتضی حقير چهرقاني haghir@irandoc.ac.ir دانشجو کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

امروزه کاربردهاي زيادي وجود دارند که داده‌هاي توليد شده در آنها آنقدر زياد است که امکان نگهداري و مديريت آنها به ‌وسيلة سيستمهاي مديريت داده‌اي کنوني ممکن نيست. از اين‌رو مباحث جديد چون مديريت جريان داده‌ها در اين زمينه مطرح شده‌اند. اين سيستمها ويژگيها و نيازمنديهاي خاص خود را دارند که کمتر در سيستمهاي مديريت داده‌اي رايج مطرح هستند. در اين مقاله برخي از مشکلات جريان داده‌ها و مسائل رايج در آنها مطرح و راهکارها و الگوريتمهاي مربوط به آنها بررسي مي‌شوند.