مقاله


کد مقاله : 13941113115234983

عنوان مقاله : رايانش اجتماعي در سازمان: رويكردي نوين در مديريت دانش

نشریه شماره : 4 فصل پاییز 1386

مشاهده شده : 906

فایل های مقاله : 79 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مریم صراف زاده sarafzade@irandoa.ac.ir دانشجو دکترا
2 محمد کیهانی kihani@irandoac.ir دانشجو کارشناسی
3 مریم صابری saberi@irandoc.ac.ir دانش آموخته کارشناسی ارشد
4 شیما مرادی moradi@irandoc.ac.ir دانشجو دکترا

چکیده مقاله

در اين مقاله با مروري بر روند‌هاي جديد فناوريهاي وب دو و رايانش اجتماعي، كاربردهاي اين فناوريها در داخل سازمان به عنوان رويكردي متفاوت در مديريت دانش بررسي مي‌شوند. اين رويكرد كه با عنوان سازمان دو نيز شناخته مي‌شود، داراي ويژگيهايي از جمله چابكي، بهره‌گيري از خرد جمعي، آسانی استفاده، و پياده‌سازي است. همچنين اين رويكرد پايين به بالا به مديريت دانش، بستر مناسبي براي خلاقيت و نوآوري در داخل سازمان است. مقالۀ حاضر با بررسي چهار گونه از فناوريهاي رايانش اجتماعي يعني «وبلاگ»‌ها، «ويكي»‌ها، شبكه‌هاي اجتماعي، و برچسب‌گذاري به بررسي قابلیتهاي اين فناوريها و مزاياي آنها براي مديريت دانش مي‌پردازد. در پايان برخي از انتقادات وارد بر اين رويكرد مطرح می شود و تأكيد مي‌شود كه رايانش اجتماعي نمي‌تواند در تمامي موقعيتها مناسب‌ترين رويكرد باشد.