مقاله


کد مقاله : 1394111395011966

عنوان مقاله : ارزيابي كتابخانه‌هاي ديجيتالی: پروتكل DigiQual

نشریه شماره : 4 فصل پاییز 1386

مشاهده شده : 891

فایل های مقاله : 79 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد ایرانشاهی iranshahi@irandoc.ac.ir دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

طي ساليان گذشته بيشتر فعاليتهايي كه در ارتباط با كتابخانه‌هاي ديجيتالي صورت گرفته دربارة شيوة ايجاد كتابخانه‌هاي ديجيتالي، سخت‌افزارها، و نرم‌افزارهاي مربوط به آن بوده و فعاليتهاي كمي نيز در ارتباط با ارزيابي تأثير منابع در رفع نيازهاي اطلاعاتي كاربران، كيفيت ارائۀ خدمات، و ايجاد ارزش افزوده صورت گرفته است. در اين مقاله نخست شرح مختصري از چارچوبهاي موجود در زمينۀ ارزيابي كتابخانه‌هاي ديجيتالي ارائه مي‌شود سپس دربارة يكي از روشهاي ارزيابي كه بر رضايت كاربر از خدمات كتابخانه اي تأكيد بيشتري دارد، با جزييات بيشتر سخن به ميان خواهد آمد.