مقاله


کد مقاله : 13960220182915965

عنوان مقاله : کاربرد تکنیک‌ تحلیل ریشه در حل مشکلات کیفی سامانه‌های اطلاعاتی تحقیقاتی: مطالعه موردی سامانه‌ اشاعة اطلاعات پایان‌نامه‌ها/ رساله‌های دانش‌آموختگان داخل کشور (گنج)

نشریه شماره : 5 فصل زمستان 1394

مشاهده شده : 886

فایل های مقاله : 605 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمدجواد ارشادی Ershadi@irandoc.ac.ir دانش آموخته دکترا
2 تقی رجبی rajabi@irandoc.ac.ir دانش آموخته کارشناسی ارشد
3 فرهاد شیرانی shirani@irandoc.ac.ir دانش آموخته دکترا
4 نسا رضایی rezaee@irandoc.ac.ir دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

سامانه‌های اطلاعاتی امروزه به یک بخش کلیدی در هر سازمانی مبدل شده‌اند. این سامانه‌ها از یک سو مبنای تصمیم‌گیری‌های مدیریتی و کارشناسی محسوب شده و از سوی دیگر به کاربران و مشتریان درون و برون سازمانی خدمت رسانی می‌نمایند. لذا عملکرد مطلوب این سامانه‌ها می‌تواند به یکی از اهداف اصلی مدیران ارشد در هر سازمانی تبدیل گردد. سامانه‌های اطلاعاتی تحقیقاتی از قاعده فوق مستثنی نبوده و بمنظور بهبود مستمر این سامانه‌ها مشکلات کیفی آن‌ها بایستی با رویکردهای مناسبی تجزیه‌تحلیل شده تا عملکرد آنها ارتقاء یابد. مقاله حاضر در قالب یک مطالعه موردی رویکردهای تحلیل ریشه در حل مشکلات سامانه‌های اطلاعاتی تحقیقاتی مورد توجه قرار داده و نتایج عملیاتی استفاده از این رویکرد در سامانه‌ اشاعة اطلاعات پایان‌نامه‌ها/ رساله‌های دانش‌آموختگان داخل کشور (گنج) ارائه شده است. یافته ها نشان میدهد به کمک تکنیک‌های مناسب تحلیل ریشه می‌توان مشکلات کیفی سامانه‌های اطلاعاتی را شناسایی‌، دسته‌بندی و ریشه‌یابی نمود و اقدامات عملیاتی مناسبی در خصوص بهبود عملکرد این سامانه‌ها را ارائه کرد.