فهرست مقالات


شماره 1 سال 1 زمستان 1394

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 139602201812115961 تعیین عناصر ارتباطی در مارک ایران بر اساس روابط مطرح در موجودیت‌های گروه اول الگوی ملزومات کارکردی پیشینه‌های کتابشناختی
منیره قاسمی
سید جواد قاضی میر سعید
2 139602201818345962 نگاشت نقشه راه فناوری اطلاعات: رویکردی برای همراستایی راهبردهای فناوری اطلاعات با راهبردهای کسب‌و‌کار
آزاده محبی
امیر حیدری
3 139602201821555963 ارزیابی تطبیقی کارایی ساختار وضوح نظام‌های شناسگر دیجیتالی
حمیدرضا خدمتگزار
مهدی علیپور حافظی
4 139602201825535964 تحليل وضعیت مدیریت نظام شابک در جهان
داریوش مطلبی
مهدی علیپور حافظی
5 13960220182915965 کاربرد تکنیک‌ تحلیل ریشه در حل مشکلات کیفی سامانه‌های اطلاعاتی تحقیقاتی: مطالعه موردی سامانه‌ اشاعة اطلاعات پایان‌نامه‌ها/ رساله‌های دانش‌آموختگان داخل کشور (گنج)
محمدجواد ارشادی
تقی رجبی
فرهاد شیرانی
نسا رضایی
6 13960220183395966 بررسی صحت استنادی پایان‌نامه‌های دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی
مهدی رحمانی
امیررضا اصنافی
محمد امین عرفان منش
7 139602201836445967 تحلیل مقایسه‌ای دو چارچوب مفهومی در اخلاق آموزش الکترونیکی
علیرضا ثقه‌الاسلامی

شماره 3-4 سال 2 پاییز 1386

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 1394111394824964 بررسي الگوی مکانی کاربری اينترنت در بين کاربران 25 تا 40 سال شهر تهران
احمد گنجی
بهزاد دوران
2 1394111395011966 ارزيابي كتابخانه‌هاي ديجيتالی: پروتكل DigiQual
محمد ایرانشاهی
3 1394111310113972 ديجيتال سازي اسناد يك تجربه بزرگ مقياس در شهرداري تهران
فرهاد شیرانی
4 13941113115234983 رايانش اجتماعي در سازمان: رويكردي نوين در مديريت دانش
محمد کیهانی
مریم صابری
شیما مرادی
مریم صراف زاده

شماره 1-2 سال 2 بهار 1386

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 1394111310313973 سيستمهاي مديريت جريان داده‌ها: مسائل و راهکارها
حسن ابوالحسنی
مرتضی حقير چهرقاني
2 1394111310538975 تحليل استنادي تطبيقي پايان‌نامه‌هاي کارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشگاه تهران (1380 تا 1384)
محمود خسروجردی
3 1394111312255984 مدل پذيرش فناوري: مفاهيم و كاربردها
فاطمه شیخ شعاعی
4 1394111312416985 فناوري باركد و كاربرد آن در كتابخانه‌ها
فخرالسادات محمدی
5 1394111312542986 چشم‌انداز جامعة اطلاعاتي و نقش دانشگاهها در تحقق آن
سیروس علیدوستی
محمدعلی باقری
6 1394111312752987 سيستم مجلة آزاد «او.جي.اس.» رويكردي نوين در سيستم مديريت مجلات الكترونيكي
اصغر اسدی

شماره 3-4 سال 1 زمستان 1385

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13941113101350978 مروري بر چارچوبهاي معماري اطلاعات در سازمان
محمد ابویی اردکانی
محمدعلی بهجتی اردکانی
2 13941113101540979 مهارتهاي موردنياز براي يادگيري مبتني بر وب
محمود بابایی
3 13941113101820980 راهنماي انتشار مقاله در نشريه‌هاي معتبر بين‌المللي
اصغر اسدی
بهارک سفیدگران
4 13941113121329988 An overview to e-learning concept and constructs
مریم نظری
5 13941113121523990 A review of the frameworks for enterprise information architecture
محمد ابویی اردکانی
علی بهجتی اردکانی

شماره 1-2 سال 1 تابستان 1385

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13941113121850991 کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان‌ها و مدل‌های آن
سیروس علیدوستی
2 13941113122124992 متدولوژی برنامه‌ریزی استراتژیک سیستم‌های اطلاعاتی
محمد ابویی اردکانی
علی بهجتی اردکانی
3 13941113122429993 وبلاگستان زبان فارسی و مدیریت دانش ایران
بهزاد دوران

ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 5 ( از 5 رکورد)