جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 1394111310113972 ديجيتال سازي اسناد يك تجربه بزرگ مقياس در شهرداري تهران
فرهاد شیرانی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)