جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13941113121329988 An overview to e-learning concept and constructs
مریم نظری
2 13941113122124992 متدولوژی برنامه‌ریزی استراتژیک سیستم‌های اطلاعاتی
علی بهجتی اردکانی
محمد ابویی اردکانی
3 13941113122429993 وبلاگستان زبان فارسی و مدیریت دانش ایران
بهزاد دوران
4 139602201818345962 نگاشت نقشه راه فناوری اطلاعات: رویکردی برای همراستایی راهبردهای فناوری اطلاعات با راهبردهای کسب‌و‌کار
امیر حیدری
آزاده محبی
5 13960220182915965 کاربرد تکنیک‌ تحلیل ریشه در حل مشکلات کیفی سامانه‌های اطلاعاتی تحقیقاتی: مطالعه موردی سامانه‌ اشاعة اطلاعات پایان‌نامه‌ها/ رساله‌های دانش‌آموختگان داخل کشور (گنج)
تقی رجبی
فرهاد شیرانی
نسا رضایی
محمدجواد ارشادی
6 139602201836445967 تحلیل مقایسه‌ای دو چارچوب مفهومی در اخلاق آموزش الکترونیکی
علیرضا ثقه‌الاسلامی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 6 ( از 6 رکورد)